Wystawa. Wymuszona bliskość

Wystawy

26.09 – 30.09 I 16.00 – 20.00

ul. Wołyńska 9

25.09.2023 (poniedziałek)

Wernisaż wystawy: 22.09.2023, godz. 20.00

miejsce wystawy: Artist run space, ul. Wołyńska 9

Zespół kuratorski: Julia Królikowska, Paweł Flieger

Wystawa czynna w dniach od 26.09.2023 do 30.09.2023

Praca: Maciej Andrzejczak

Autorka: Anna Myszkowiak, Tytuł pracy: „nie znam grubości mojej skóry”

Praca: Paweł Flieger

Praca: Gabriel Kryszpiniuk

Praca: Katarzyna Klich

Praca: Konrad Kuzyszyn

Zespół kuratorski: Paweł Flieger, Julia Królikowska

Wymuszona bliskość. Na wystawie prezentujemy prace opowiadające o różnych formach ludzkiej bliskości, współżycia bytów niezależnych, a jednocześnie uwikłanych w skomplikowaną sieć zależności.  Relacji / związków częstokroć trudnych do zniesienia czy zaakceptowania. Podobnie jest z pracami na wystawie. Dzieła te mają zdolność ewokowania / rekonstruowania stanów napięcia, które towarzyszą tym niezręcznym / kłopotliwym momentom wymuszonej bliskości.

Zapraszając do wystawy osoby artystyczne wybieraliśmy te obiekty sztuki, które wymuszają swoja formą bezpośredni kontakt / fizyczne zetknięcie z materialnością dzieła.

Zobaczymy prace:

Maciej Andrzejczak, Paweł Flieger, Katarzyna Klich, Kamila Kobierzyńska, Julia Królikowska, Gabriel Kryszpiniuk, Konrad Kuzyszyn, Anna Myszkowiak, Maryna Sakowska, Elwira Sztetner, Sebastian Winkler.

Wołyńska 9 to artist-run space, którego opiekunami są Julia Królikowska i Paweł Flieger. Przestrzeń ta funkcjonuje na poznańskim Sołaczu od czerwca 2022 roku dzięki otwartości właścicieli posesji przy ulicy Wołyńskiej 9. W ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych zaprezentowano tu prace kilkudziesięciu artystek i artystów, koncentrując się przede wszystkim na osobach artystycznych związanych z Poznaniem.