Wystawa. Mebel-pewnik w czasach niepewności

Wystawy

26 – 29.09 I 15.00 – 19.00

Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Wojska Polskiego 38/42

25.09.2023 (poniedziałek), godz. 18.00

Wernisaż wystawy. Mebel – pewnik w czasach niepewności

Wystawa przygotowana przez Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny i Technologii Drewna

Miejsce: ul. Wojska Polskiego 38/42, sala nr 9 na parterze

Wystawa czynna w dniach 26-29.09.2023, w godzinach 15.00-19.00

Kuratorzy: Koło Naukowe Projektantów Mebli

Wystawa i wernisaż odbywa się w ramach otwartych spotkań Koła Naukowego Projektantów mebli UPP

Prace studentów pochodzą z Katedry Meblarstwa UPP, pracowni projektowania mebla dr Anny Owsian oraz prof. dr. hab. inż. Marka Owsiana. Wstępem do projektowania mebli są zajęcia z bioniki polegające na umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie i zdolności interpretacji w realizacjach koncepcji form przestrzennych. W pracowniach realizowane są indywidualne rozwiązania koncepcji projektów związanych z szeroko pojętym projektowaniem mebli. Rezultatem są komunikaty rozwiązań prezentowanych na planszach i modelach w skali 1:10. Pomimo niepewnych czasów oraz utrudnionej komunikacji międzyludzkiej, studenci kierunku projektowanie mebli Wydziału Leśnego i Technologii Drewna swoimi pracami chcą przekazać swoją gotowość oraz dojrzałość do pracy jako projektanci. Pełni pasji oraz kreatywności odważnie wkraczają w świat. Podczas wystawy zobaczyć będzie można projekty mebli, które swoją formą oraz designem skłaniają do podjęcia dyskusji nie tylko odnośnie do ich wykonania, ale również funkcji kanału komunikacji, który jest nieodłączną częścią projektowania.

Koło Naukowe Projektantów Mebli organizacja studencka działająca na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Działalność Koła polega na wewnętrznej integracji środowiska studenckiego, współpracy z kadrą naukowo-dydaktyczną Uczelni oraz komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi. W kole naukowym realizowane są projekty autorskie studentów, we współpracy z przedsiębiorstwami, a także w ramach projektów unijnych.