Wystawa. Odizolowani, ale połączeni: Gry komputerowe i komunikacja w czasach kryzysu

Wystawy

23 – 30.09 I 12.00 – 16.00

Pyramida Gallery, ul. Garbary 64

Odizolowani, ale połączeni: Gry komputerowe i komunikacja w czasach kryzysu.

Wernisaż wystawy: 22.09.2023, godz. 20.00

Miejsce wernisażu: PYRAMIDA GALLERY, ul. Garbary 64, Poznań

Wystawa czynna: 23.09–30.09.2023, w godz. 12.00–16.00

Miejsce ekspozycji wystawy: PYRAMIDA GALLERY, ul. Garbary 64, Poznań

Kuratorzy: Robot Gentleman

Przedstawiamy zderzenie dwóch kluczowych aspektów współczesnego życia – gier komputerowych oraz multimodalności komunikacji. Wystawa „Odizolowani, ale połączeni” prezentuje zbiór interaktywnych eksponatów, które ukazują różnorodne oblicza komunikacji w grach komputerowych.

Medium interaktywne, jakim są gry komputerowe, w niepowtarzalny sposób pozwala doświadczać perspektyw odmiennych niż własna. Angażując graczy w roli współtwórców wirtualnych scenariuszy, rozgrywających się na ekranie, gry stawiają przed nimi rzeczywiste wyzwania, generujące prawdziwe emocje i wpływ na los własny i innych. Uczestnicy interaktywnych scen w intymny sposób mierzą się z cenzurą, zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną. Może ona stanowić narzędzie opresji, jak i być manifestacją masochizmu lub pragnienia ochrony siebie i innych. Akt komunikacji jest kluczem do realizacji intencji gracza.

Każde z przedstawionych dzieł eksploruje temat komunikacji w indywidualny sposób, zarówno w ramach przedstawionych, wirtualnych światów, jak i na osi interakcji człowieka z maszyną. Komunikacja w grach i z grami to wysoce eksperymentalna przestrzeń, która ma potencjał nie tylko wpływać na każdego z nas, ale i kreować naszą rzeczywistość.

Robot Gentleman – jesteśmy niezależnym studiem gier z siedzibą w Poznaniu. Można nas poznać po charakterystycznych strojach oraz cylindrach. Zyskaliśmy rozpoznawalność dzięki surwiwalowej czarnej komedii 60 Seconds! Reatomized oraz kosmicznej grze przygodowej – 60 Parsecs!, które sprzedały się w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy. Nie boimy się eksperymentować z opowiadaniem historii, naginać zasad tego medium i przekraczać granic gatunków. Doświadczenie zarówno w produkcji gier jak i filmów wspomaga nas w tworzeniu gier zgodnie z naszą wizją, traktując je jako narzędzie do ekspresji artystycznej. Sukces serii 60! pozwolił nam rozwijać nowe, ekscytujące projekty, przy jednoczesnym angażowaniu się aktywnie w światową społeczność twórców gier, a także wspieraniu lokalnej sceny artystycznej prowadząc galerię sztuki społecznej Pyramida Gallery w Poznaniu.

Studio: https://robotgentleman.com/

Galeria: https://www.facebook.com/PyramidaGallery

ENG

Isolated but connected: Video games and communication in the time of crisis

We invite you to witness the clash of two key aspects of modern life – computer games and the multimodality of communication. The „Isolated, but Connected” exhibition presents a collection of interactive exhibits, which showcase different faces of communication in video games.

The interactive medium that is video games provides a unique way to experience alternative perspectives of the world. Games engage players to co-author virtual scenarios, which generate real challenges, real emotions, and real impact on the people involved. Participants of interactive scenes intimately encounter external and internal censorship. It can serve as a tool of oppression, a manifestation of masochism, or the will to protect oneself and others. The act of communication is key to executing the player’s intentions. Each showcased game explores the notion of communication individually, with respect to the virtual world presented, as well as the axis of human-computer interaction. Communication in games, and with games, is a highly experimental field, which has the potential to not only influence every single one of us, but also to shape our reality.